MMI55 CARATULA

Adequació d'espai dúplex de 80m a Igualada

L'espai, amb una coberta a dues aigües, s'ha concebut com una gran zona de jocs (1) per a les nenes de la casa, amb un habitacle central, de forma cúbica, l'interior del qual s'utilitzarà d'estudi/despatx (2). A part, l'espai també compta amb un bany (3) i una zona d'emmagatzematge (4).
Un dels reptes d'aquest projecte era el d'aprofitar al màxim la llum natural que només entra per les obertures de la paret de façana, per aquest motiu el vidre es converteix en un dels principals protagonistes.

El espacio, con una cubierta a dos aguas, se ha concebido como una gran zona de juegos (1) para las niñas de la casa, con un habitáculo central, de forma cúbica, cuyo interior se utilizará de estudio-despacho (2). A parte, el espacio también cuenta con un baño (3) y una zona de almacenaje (4).
Uno de los retos de este proyecto era el de aprovechar al máximo la luz natural que sólo entra por las aberturas de la pared de fachada, por este motivo el cristal se convierte en uno de los principales protagonistas.


Plànols: estat inicial / projecte


Estat inicial 
Resultat final