LOOKERIA CARATULA


Adequació de local de 50m per Perruqueria a Igualada

El local, ubicat a la Carretera de Valls_10, ja havia estat un centre de perruqueria i estètica i tenia una distribució prèvia de la qual es va prescindir totalment.
El que es va fer va ser replantejar de nou tot l'espai.
El repte en aquest projecte, a part dels pocs metres quadrats, era el d'un pressupost reduït, però comptàvem amb un avantatge, el germà del client és ferrer i amb aquest excel•lent material vam poder realitzar la major part de mobiliari, així com també el tancament exterior.
Malgrat la petita dimensió del local, aconseguim una zona d'entrada i sala d'espera (1), una sala (2) amb dos rentacaps, dues cadires tècniques i tres cadires de tall i acabat, un guarda-roba (3), un lavabo (4) i un magatzem (5).

El local, ubicado en la Carretera de Valls_10, ya había sido un centro de peluquería y estética y tenía una distribución previa de la que se prescindió totalmente.
Lo que se hizo fue replantear de nuevo todo el espacio.
El reto en este proyecto, a parte de los pocos metros cuadrados, era el de un presupuesto reducido, pero contábamos con una ventaja; el hermano del cliente es herrero y con este excelente material pudimos realizar la mayor parte de mobiliario, así como también el cerramiento exterior.
A pesar de la pequeña dimensión del local, conseguimos una zona de entrada y sala de espera (1), un salón (2) con dos lava-cabezas, dos sillas técnicas y tres sillas de corte y acabado, un guardarropa (3), un lavabo (4) y un almacén (5).Plànols: estat inicial / projecte


Estat inicial 
Resultat final 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

mural realizado por Patricia Picón
: mural realizado por Patricia Picón